Januar Februar Mars 2007

De første månedene i 2007

Skøyting på Bestum, Steins 40-årslag, besøk og litt av hvert...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P-Ø. Pettersen